Xử lý văn bản Các API định dạng tệp cho C ++

 
 

Tạo, sửa đổi và chuyển đổi tài liệu Word

Chọn trong số các API C ++ mã nguồn mở được yêu cầu nhiều nhất để xử lý Tệp DOC & DOCX bên trong Ứng dụng của riêng bạn.

 Tiếng Việt