Word Processing API định dạng tệp cho C++

 
 

API C++ để tạo, sửa đổi và chuyển đổi tài liệu Word

Chọn trong số các API C++ nguồn mở được yêu cầu nhiều nhất để tạo, sửa đổi, xử lý và chuyển đổi tệp Word DOC & DOCX sang các định dạng tệp được hỗ trợ khác trong Ứng dụng của riêng bạn.API xử lý văn bản C++ mã nguồn mở đang cách mạng hóa cách các nhà phát triển phần mềm tương tác với tài liệu Word. Các API này cung cấp một bộ chức năng mạnh mẽ hỗ trợ việc tạo, chỉnh sửa, in, hợp nhất, thao tác và chuyển đổi tài liệu Word mà không cần cài đặt Microsoft Word trên hệ thống. Điều này đặc biệt có lợi cho việc xử lý tài liệu phía máy chủ khi việc cài đặt Microsoft Office là không khả thi. Các API hỗ trợ đầy đủ việc chuyển đổi tài liệu Word, PDF và Web sang các định dạng tệp được hỗ trợ khác như PDF, ODT, HTML, Markdown, EPUB, v.v.

 Tiếng Việt