Xử lý Microsoft Word® API định dạng tệp cho JavaScript

 
 

API JavaScript miễn phí cho tài liệu Word

Thư viện JavaScript mã nguồn mở để tạo, chỉnh sửa tệp Word (DOC và DOCX) trong ứng dụng của riêng bạn.Trong thế giới phát triển phần mềm và web, khả năng tạo, đọc, chỉnh sửa, hiển thị, thao tác và chuyển đổi tài liệu Word trực tiếp từ trình duyệt là một công cụ có giá trị. Đây là bộ sưu tập toàn diện các API xử lý văn bản JavaScript nguồn mở cung cấp chức năng và tính linh hoạt cần thiết để tạo, cập nhật, đọc, hợp nhất, phân tách, thao tác và chuyển đổi tài liệu Word trên bất kỳ hệ điều hành hoặc nền tảng nào. Các API này là nguồn mở và do đó được sử dụng miễn phí, điều này có thể cắt giảm đáng kể chi phí phát triển. Khi cộng đồng nguồn mở phát triển, chúng ta có thể kỳ vọng những công nghệ này sẽ trở nên phức tạp hơn, đơn giản hóa quy trình quản lý tài liệu cho các nhà phát triển trên toàn thế giới.

 Tiếng Việt