Dễ dàng phân tích cú pháp Microsoft ® Word với Node Office

Node office là một gói đơn giản, dễ sử dụng có thể được cài đặt để phân tích cú pháp Tài liệu Xử lý Văn bản.

NodeOffice là gì?

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói dễ dàng sử dụng để phân tích cú pháp tài liệu, thì Node Office là lựa chọn phù hợp. Là một trình phân tích cú pháp tệp mã nguồn mở, bạn có thể sử dụng Node Office cho bất kỳ dự án Node.js nào vì nó đã được phát triển hoàn toàn bằng JavaScript. Node Office có thể được sử dụng trên các hệ điều hành khác nhau bao gồm các phiên bản mới nhất của Windows, Mac OS và Linux.

Là một trình phân tích cú pháp tệp mã nguồn mở được sử dụng miễn phí, Node office có thể được sử dụng để phân tích cú pháp các loại tệp bao gồm DOC, DOCX, v.v.

Previous Next

Bắt đầu với NodeOffice

Cách được khuyến nghị để cài đặt thư viện NodeOffice là thông qua npm. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ

Cài đặt NodeOffice qua npm

npm install office 

Phân tích cú pháp DOCX qua API JavaScript miễn phí

NodeOffice là một API JavaScript mã nguồn mở để phân tích cú pháp các tài liệu Microsoft ® Office miễn phí. Nó là một công cụ đơn giản và nhẹ để phân tích cú pháp các tài liệu Xử lý Văn bản. Sử dụng các dòng mã đơn giản sau, bạn có thể phân tích cú pháp DOCX của mình bằng JavaScript.

  1. Bao gồm NodeOffice
  2. Phân tích cú pháp DOCX

Phân tích cú pháp DOCX - JavaScript

var office = require('office');
office.parse('word.docx', function(err, data) {
    console.log(data);
});
            
 Tiếng Việt