1. Các sản phẩm
 2.   Xử lý văn bản
 3.   .NET
 4.   FileFormat.Words for .NET

FileFormat.Words for .NET

 
 

API C# .NET để dễ dàng tạo và tùy chỉnh tài liệu xử lý văn bản

Tạo và tùy chỉnh tài liệu Word một cách dễ dàng với FileFormat.Words, API .NET nguồn mở. Đơn giản hóa việc tạo và tự động hóa tài liệu với thư viện C# nhẹ này.

FileFormat.Words for .Net là API .NET mã nguồn mở mạnh mẽ và thân thiện với người dùng được thiết kế dành cho dễ dàng tạo và tùy chỉnh các tài liệu Microsoft Word. Với thư viện C# trực quan này, bạn có thể dễ dàng tạo và thao tác các tài liệu Word chỉ bằng một vài dòng mã.

Giải pháp nhẹ và mạnh mẽ của chúng tôi cho phép cài đặt liền mạch và cung cấp nhiều tính năng để đáp ứng mọi yêu cầu về tài liệu của bạn. Bằng cách tận dụng OpenXML SDK, một công nghệ được Microsoft xác nhận, FileFormat.Words đóng vai trò như một trình bao bọc thuận tiện giúp đơn giản hóa việc sử dụng các khả năng nâng cao của nó.

Được thiết kế dành cho các nhà phát triển, thư viện .NET nguồn mở này cho phép bạn tự động hóa việc tạo và thao tác với tài liệu Word mà không cần bất kỳ sự phụ thuộc nào của bên thứ ba. Hãy tạm biệt những rắc rối khi phải dựa vào các thư viện bên ngoài và tận hưởng sự tự do cũng như hiệu quả do FileFormat.Words mang lại.

Previous Next

Bắt đầu với FileFormat.Words cho .NET

Cách cài đặt FileFormat.Words cho .NET được khuyên dùng là sử dụng NuGet. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt FileFormat.Words cho .NET qua NuGet

NuGet\Install-Package FileFormat.Words 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ github.

Tạo tài liệu Word theo chương trình

Đoạn mã sau đây tạo một tài liệu Word trống theo chương trình.

Tạo tài liệu word qua .NET API

 
// Tạo một thể hiện của lớp Document.
Document doc = new Document();

// Gọi phương thức Save để lưu tài liệu Word vào đĩa.
doc.Save("/Docs.docx");

Thêm một số văn bản vào tài liệu Word

Đoạn mã sau đây thêm một số văn bản vào tài liệu theo chương trình.


// Tạo một thể hiện của lớp Document.
using (Document doc = new Document())
{
  //Initialize the constructor with the Document class object.
  Body body = new Body(doc);
  // Instantiate an instance of the Paragraph class.
  Paragraph para1 = new Paragraph();
  // Set the text of the paragraph.
  para1.Text = "This is a Paragraph.";
  // Invoke AppendChild method of the body class to add a paragraph to the document.
  body.AppendChild(para1);
  // Call the Save method to save the Word document onto the disk.
  doc.Save("/Docs.docx"); 
}
 Tiếng Việt